23 oct 2021

Liberamos o Arquivo MapasMDN

Dende o grupo de Mapas de MonferodiNON liberamos o arquivo “Mapas_ MonferodiNON. kmz” que contén información sobre 111 parques industriais eólicos e fotovoltaicos e as súas infraestruturas de evacuación ou LAATs cuxos Documentos de Inicio ou Estudos de Impacto ambiental revisou o grupo desde Maio. 73 destes polígonos insdutriais están en Galicia, tamén contén datos de 19 Aragón, 5 en Asturias, 12 en Cantabria e 6 Castela León.
O arquivo contén información sobre patrimonio natural protexido, patrimonio cultural e arqueolóxico. Ofrece unha visión panorámica do desenvolvemento das “enerxías renovables” en Galicia e outras comunidades, e como afecta as zonas rurais e os seus habitantes. Permite ver a cantidade de proxectos fragmentados e establecer relacións entre os parques industriais e os trazados das infraestructuras de evacuación. Mostra como se proxectan sobre as reservas da biosfera de Galicia, ou rodeando o parque natual Fragas do Eume. 

Conta cos parques de eólicamarina de Ortegal e os clusteres de Aragón, con LAATS de centos de kilometros sobre espazos naturais protexidos.


Con este arquivo, é posible recrear vistas 3d de como quedarían os muíños desde calquera lugar, tamén medir distancias ás casas, patrimonio, traídas de auga, ou núcleos que quedan dentro de poligonales ou preto das infraestruturas.

O arquivo https://tinyurl.com/mapasMDN pódese executar en Google Earth Pro para navegar en 3D ou en programas similares.

Para acceder á información detallada de cada parque industrial visitar a web:
https://mapaseolicos.wordpress.com

O sistema utilizado baséase en utilizar Notebooks python e está pensado para executarse na plataforma Colab de Google, de xeito que non é necesario instalar nada no ordenador.
Por outro lado, temos un novo modelo de folla de cálculo sobre a que escribir os datos.
Máis info na entrada: https://mapaseolicos.wordpress.com/2021/10/23/mapasmdn/

e no repositorio:
https://github.com/monfero/eolicosasinon

 

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario